10/21/2010

Ngày của Xi, (C:) Drive



Có l trong ngôn ng  cũng như văn chương x ta, ngưi ta ít khi s dng ch " Ngày ca tôi" hay "ngày ca anh", (thm chí "Ngày ca Xi") bng ngưi Tây phương. (?)
"Ngày Ca Tôi" mà anh chàng tài t M, Clint Eastwood đã nói trong phim "Dirty Harry" (Go ahead, make my day) nó hàm cha cái ý nghĩa ca mt ngày huê rng, mt ngày đáng ghi nh, mt ngày thành công, mt ngày rc r ca tôi! Chc hn là như vy?
Nếu bo ngưi Tây phương ít mê tín d đoan, ít tin tưng vào nhng gì không đưc lun chng, đưc lý gii bng khoa hc hơn ngưi Vit (hay ngưi Á Đông nói chung), chc hn rng ai trong chúng ta cũng phi đng ý.
Nhưng khi xét v mt khía cnh riêng l ca s hên xui, may ri, ca gp thi hay bt hnh, hn nhiên, h cũng như ta mà thôi. Chính vì thế, ngưi Tây phương mi có thành ng "Ngày ca tôi" như đã nói trên. Dĩ nhiên, h cũng như ta, tin tưng (không phi mê tín d đoan) rng, cuc đi này, cũng phi có khi rày khi khác, có lúc nưc ln, khi nưc ròng.
Phi chăng, đã chút xíu ích k nhen nhúm  trong đó, khi nói “Ngày ca tôi”,  vì ngày nào ta gp toàn chuyn tt, cuc đi hanh thông thì ngày y s là "Ngày ca ta"
Tht ra, ngưi viết ch mun nói đùa chút xíu cho vui vy thôi, ch không có ý nghĩ đó đâu! Hơn na, không h có ý đnh gán ghép hai ch "ích k" cho "ngưi bn ta" đâu! Mc dù "ngưi bn ta" thưng hơi nghiêng v ch nghĩa cá nhân hơn là dân Á Đông. Ngoài ra, đó cũng không phi là đ tài mà ngưi viết mun chia s đây.
Đ b xung cho quan nim v thành ng "ngày ca tôi" trên, xin đưc dn chng thêm mt vài thành ng mà ngưi Tây Phương thưng hay dùng như, đ chúc tng nhau, h hay dùng ch "Have your day", đ hi thăm nhau thưng nht, h hay dùng ch "how's your day?" và đ than th v mt ngày xui xo h dùng "It's not my day!" Có th còn rt nhiu thành ng na, nhưng ngưi viết ch mun đan c mt s thông dng mà thôi.
Như thế, có phi là ngưi Tây Phương h cũng đt nim tin tưng vào mt th đnh mnh, mt th thiên đnh mà Đng Ti Cao đã đt đ cho con ngưi hay chăng? Có phi, h cũng đã chp nhn rng, khi Thưng Đế đã,  "Bt phong trn, phi phong trn. Cho thanh tao mi đưc phn thanh tao" ri ch?
Hin nhiên là ngưi Vit chúng ta thì nim tin đó, mãnh lit hơn nhiu và chuyn tin nhm hay thm chí mê tín d đoan thì rt "đt", rt "phong phú", so vi ngưi Tây phương. Đ bàn sâu hơn v s  "phong phú" này, có l cn có s đóng góp ca bn đc bn phương...
Vi chúng ta, trong cuc sng hàng ngày ca ta, t miếng ăn gic ng, t cuc chơi cho chí chuyn làm ăn, đu có s tin tưng, s kiêng c đi kèm. Ta không  cho rng  nhng chuyn hên xui, thành, bi ch là nhng s ngu nhiên, "năm ăn năm thua",  mà ta tin vào...đnh mnh! "Nht m, nht trác, giai do tin đnh".
Tr li chuyn "Ngày ca Xi", ngưi viết cht thy thoáng ny lên trong đu, môt câu ca trong bn nhc "Thành Ph Bun" ca nhc sĩ L.P. Ca rng: “ Thành ph bun, nh không em?...Ngày Chúa Nht, ngày ca riêng mình". Ngày ca riêng mình hay ngày ca hai đa mình mà nhc sĩ LP dùng đây, có l, không nm trong ý nghĩa "my day" hay ngày may mn ca đôi ta mà mà ngưi Tây phương hàm ý. đây, nó mang ý nghĩa v thi gian nhiu hơn là thi vn!
 “Ngày ca Xi”, đây, s mang c hai ý nghĩa,  thi gian cũng như thi vn.
Ý nghĩa th nht: Ngày mà CMD gi bài viết lên mng lưi toàn cu.
Ý nghĩa th hai: Mt ngày “huê rng” ca CMD, vì đã có nhng ngun hng khi đ chia s vi bn đc bn phương.
Thân chào Bn,
CMD


                                                                                                                              
                                                                    
Post a Comment