4/17/2011

Ngụ Ngôn Đôi Lứa (Thơ)

Thôi nhé, ngày mai anh s đi
Em v day dứt ni bit ly?
Hoàng hôn tím sm màu u ut
Sông vng chiu mưa, nhum sc chì
Nếu biết ngày mai anh s đi
Em còn vương vn chuyn bun chi?
Nếu hôm qua, chưa là dĩ vãng
Chuyn ngày mai, cht cha làm gì.
Vn biết ngày mai, anh s đi
Hiu ht hn nhau, sũng hàng mi.
Đếm lá vàng rơi cho hết kiếp
Ng ngôn đôi la, chuyn anh đi...

CMD


                                                                                                                       
                                                                                            Trở lại “Home”

Post a Comment