5/05/2011

Bài Thơ Bến Cát (Thơ)Trên Bến Cát, ta ngi bãi cát.
Rưu ê h, tôi bác cùng say
Khi say, cát cũng cung quay,
Ta nm trên cát, loay hoay s đi.
K t  mnh nưc  ni trôi,
Bác su ph cũ, ta hoài c hương…
Quê ngưi, ta gi nm xương,
Quê nhà, bác vn bun vương tháng ngày
Bến Cát ơi, ta hn ngày “tái nm”,
V thăm nàng, thăm li "Tho Gia Trang"
Mai này, vua có m cuc thi thơ,
Bài thơ Bến Cát s "pho sua"
Đưc vào Bán Kết, như chưa bao gi.

Cưng Mitdưi

                                                                                                                                 
                                                                                            Trở lại “Home”


Post a Comment