6/26/2011

Nói Năng Chi Cũng Thừa (Truyện Ngắn)

Gã xách cp đng giy và cũng như thưng l, không quên thói quen c hu, ngoái li nhìn, xem mình có làm rơi rt vt gì trên ghế xe la hay không trưc khi bưc đi. Chuyến xe la hôm nay, không đông khách như mi ba nhưng hình như, gã vn "tình nguyn" làm ngưi khách sau cùng ri xe la. Khi gã va đt bưc trên thm xi măng ca "platform", cũng là lúc nhng toa xe la chuyn mình lao vút đi.
Đã  gn c năm tri nay, khi giá xăng du trên đà tăng vùn vt, làm cho nhng tài xế, khi đ xăng, ngón tay bóp "cò ly" ng bơm xăng, cũng phi phân vân, nghĩ ti b dy ca cái bóp, cũng là lúc gã quyết đnh dùng phương tin chuyên ch công cng đ đi làm. Bui sáng, lái xe ra đu bãi đu xe ca ga xe la, xong tót lên xe la, tìm mt góc kín, "ngn" vài trang báo đ giết thi gian. Xét v mt kinh tế, cũng tiết kim đưc khá nhiu...
Đang ro bưc, ánh mt cũng như giác quan th sáu, bt gã phi chú tâm đến mt ngưi ph n. Hình như có mt cái gì hơkhác l toát ra t ngưi đàn bà đó, nó bt ánh mt gã phi dng li nơi cô ta. Gã cũng va cht hiu, cái khác l chính ch ngưi đàn bà đng mp mé, ra hn phía ngoài ln vch sơn,  dành cho nhng ngưi đi lên xe la và hơn thế na, ngưi đàn bà li đi tay không, không h cm bóp hay túi xách gì hết. Linh tính làm hn liên tưng ngay ti gi thuyết, ngưi đàn bà có ý đnh t t? Ch trong vài năm tr li đây, ngay chính ti ga xe la này, đã xy ra ít nht là 4,5 tai nn chết ngưi vì xe la. Trong nhng tai nn đó, nn nhân đa s do nguyên nhân t t. Ý nghĩ này, càng làm cho gã thy cn quan tâm hơn v ngưi ph n kia.
Gã mon men ti gn ngưi đàn bà hơn. Khi gã thu ngn đưc khong cách, mt khong cách va đ đ có ngay bt c mt hành đng thích đáng nào đó nếu cn, cũng là lúc mi ngưi va rc rch đng lên t ghế ngi đi và t xa, tiếng còi xe la h lên tng chp, cùng tiếng gm thét ca bánh st lăn trên đưng ry. Tt c nhng âm thanh hn đn, c ln dn và hi h mt cách đáng s này, đã làm tim gã đp nhanh hơn bình thưng. nghĩ tht nhanh, nếu ngưi tài xế căn đ ca toa m ra đúng ngay ch hành khách đng ch thì toa đu máy, cũng phi lết ti phía trưc, ít nht là bn năm chc thưc và nếu ngưi đàn bà phóng ra ngay trưc đu xe la thì...
Cht liếc thy ngưi đàn bà va hơi nghiêng mình ra phía trưc, như mt phn x, gã vi vàng chp nhanh cánh tay cô ta, nm tht cht và lôi git ngưc tr li. Ngưi đàn bà, cũng theo  phn x t nhiên, c ghì li và t t quay mt li phía gã. Mt lung cm giác tht hn đn, trôi nhanh sut t đnh đu ti tn nhng ngón chân ca gã. Nói là hn đn, vì gã va thoáng git mình vì nhan sc ca ngưi đàn bà, li va cảm thhơi hi hp. Ngưi đàn bà Á Đông, tht đp và tr hơn khi nhìn t phía sau rt nhiu. Gã thấy lnh ngưi, vì vi hành đng bt ng va qua ca gã, ngưi đàn bà có th la toáng lên và gã s b cnh sát tóm ngay v ti tn công tình dc! Ngn ngưi ra trong vòng vài giây đng h, gã mi t t ni lng tay, ri buông hn ngưi đàn bà ra vì va lúc đó, mi hành khách đã lên hết xe la và đoàn tàu, cũng va chuyn bánh. Đáp li s hi hp trông ch mt phn ng bt li cho gã nơi ngưi đàn bà, cô ta ch ném cho gã mt cái nhìn tht h hng. Đúng là mt cái nhìn "xuyên không gian". Có nghĩa là cô ta nhìn gã, nhưng không phi là nhìn gã, mà ch mơ h nhìn vào khong không gia hai ngưi. Cô ta cũng chng tht lên mt li nào hết.
Gã cht th phào nh nhõm. Chính nh cái phn ng hơi khác l này ca ngưi đàn bà mà gã đã ly li đưc phn nào, s t tin c hu. Tuy thy hơi sưng sùng, vì biết đâu, s phán đoán va qua ca gã v ngưi đàn bà li chng là mt s "bé cái lm" nhưng trong gã, đng thi cũng cht nhen nhúm mt chút hng thú, chút háo hc bt ng. Gã nh thm trong bng: "Ngưi xinh đp như thế này mà b nghiến nát bi bánh st xe la thì tht qúa phi lý?". Gã vi cưi gi l:
- Tôi...tôi xin li, đã làm cô ht mt chuyến xe la. Nếu cô không ngi, sn có xe, tôi có th ch cô v...à! ch cô ti nơi mà cô mun đi. Vì chuyến xe kế, chc cũng phi hơn na tiếng na mi ti.
Câu nói ca gã cht như rơi vào khong không tn cùng đáy giếng. Không mt tiếng tr li. Hay gã li b h mt ln na đây? Biết đâu, không phi là ngưi đng hương ? Nhưng may thay, ngay lúc lúc đó, ngưi đàn bà đã nhìn thng vào mt gã. Vn là mt cái nhìn vô hn nhưng ln này, cái nhìn hơi lâu hơn và đã có "bến đ" đàng hoàng. Đó là khuôn mt gã. Sau cái nhìn chng vài giây y, ngưi đàn bà cht nhún vai và dm bưc.
Đó chính là câu "say Yes" ca ngưi đàn bà đng hương, làm gã tm hài lòng vì mình đã đoán đúng
H bưc song hành ra ch đu xe ca gã. Gn ti ch đu xe, gã cht nh ti thói quen thưng l, gi cho v, đ v gã biết gi gic đi đng ca gã mà chun b ba ăn ti nhà cho tươm tt hơn. Ngay lúc đó, khi va ln tay vào túi qun, gã cht khám phá ra là mình đã b quên đin thoi văn phòng.    
Ngưi đàn bà, sau khi đng ý đ gã cho qúa giang, đã thn nhiên bưc đi bên gã, gương mt vn lnh lùng, vô hn. Gã cht cm thy hơi hi tiếc, ti sao li ni máu anh hùng, can thip vào nhng chuyn không đâu? Nhưng nghĩ cho cùng, nếu tht s ngưi đàn bà, có ý đnh t t thì qa tht gã đã cu đưc mt mng  ngưi. Hơn na, đi cnh mt ngưi đàn bà đp, gã cũng cm thy hãnh din phn nào, nht là khá nhiu ánh mt thiên h, lén lút ném vi cho hai ngưi. Ngn ng mt lúc, gã mi quay qua, ngn ngi hi ngưi đàn bà:

-      Tôi va nh ra là mình đã b quên đin thoi ch làm...Cô có cn đi gp lm không? Nếu không, có th...
Gã chưa kp dt li, ngưi đàn bà đã li nhún vai cái na, cho câu tr li: "Không sao!"

Ti gn ch đu xe ca gã, cũng là lúc mây đen vn vũ, kéo đy trên nn tri. Mt trn mưa khá nng sp sa trút xung nên không ai bo ai, mi ngưi trên đưng đu ro bưc.
Trên xe, gã đã my ln mun khơi chuyn, nht là mun hi xem ngưi đàn bà tính đi v đâu đ gã tin sp xếp l trình, nhưng tuyt nhiên, ngưi đàn bà không h m ming, ánh mt vn vô hn nhìn v mt hưng xa xăm, vô đnh như đang gii hn c vi...gã! Gã đã thy hơi hơi bc mình và t trách, sao li dây dưa vào nhng rc ri bt ng như vy, biết đâu, cô ta li chng thuc dng tâm thn, tht chí nào đó...Nhưng thôi, chuyn đó đ h hi phân gii, bây gi phi mau mau đi ly cái đin thoi đ gi cho v  đã, không thôi li đ ni lo không đâu cho v. Đương nhiên, gã có th ra ch đin thoi công cng, hay vào mt tim ăn nào đó, đ gi. Nhưng thc tế, thi bui này mà tìm được nơi có đin thoi công cng hay tìm ra ch nào đ gi nh, có l còn lâu hơn c thi gian gã vòng li công ty. Gã có hi mượn đin thoi người đàn bà, nhưng vn là mt cái nhún vai cho câu: "Không có". Thy tình trng phi đoán ý ca người đàn bà này không th kéo dài, gã nghĩ thm trong bng cho mt gii pháp: “Ly đin thoi xong, nếu cô ta còn chưa cho biết ý đnh mun đi ti đâu, gã đành phi ch cô ti mt ga xe la gn nht đâu đó vy!”

Ti văn phòng làm vic ca gã, vì biết gi này, mi người trong công ty đã ra v hết nên gã đnh đ người đàn bà ngi ch trong xe, ri tc tc lên văn phòng lu ba. Thế nhưng, người đàn bà đã thn nhiên, m ca xe bước xung, vi vàng tránh nhng git nước mưa v nng n trên trán và trên tóc ca mình. Gã đành dùng thang máy đ lên lu.

Người đàn bà gieo mình xung chiếc sofa phòng ch đi mt cách mt mi. Gã không quên rót cho người đà bà ly nước lc trước khi vào văn phòng đ gi cho v và ly đin thoi b quên.
Trong phòng làm vic tr ra, gã đã thy người đàn bà ung cn ly nước t lúc nào. Chiếc ly không, nm lăn lóc dưới sàn ging y như  thái đ chán chường, bt cn đi ca người đàn bà. Ti sao trên đi này, li có k có th b quên nhan sc ca mình, th vũ khí li hi nht nơi người đàn bà mt cách “phí ca tri” như vy được nh? Nếu cô ta không phi là mt người mc bnh tâm thn, thì cũng đã chán sng ti mc đ hơi “qúa ln ranh” ri còn gì?
Gã tiến li gn người đàn bà hơn khi thy rèm mi cô ta đã hơi khép h mt cách rt mt mi. Người đàn bà trong tư thế na ngi na nm, đôi chân dui dài thoi mái trên sàn. Nhìn hình nh này, t nhiên gã thy đng lòng trc n, ti nghip cho người đàn bà, nht là lúc này, gã thy lòng mình đã thoi mái hơn, thư thái hơn vì đã gi xong cho v, đã trao đi mt lý do nào đó, cho s v tr hôm nay…
Khi bước ti gn người đàn bà hơn, gã hơi khng li khi nhn ra nơi khoé mt người đàn bà, có hai ngn l. Lòng gã cht chùng xung, cht thy như bâng khuâng, như trc n cho mt người hoàn toàn xa l đang ngi trước mt. Gã qùy xung thp hơn, ngang tm người đàn bà, cnh chiếc sofa. Gã ngn ng giây lát ri cht ct tiếng nh nh hi, mt câu hi mà chính gã, cũng cm thy, khá tha thãi, vô duyên: "Cô...có chuyn bun?"
Vn như t đu đến gi, câu hi ca gã, đã không được tr li, nhưng bù li, hàng mi ca người đàn bà chp nhanh hơn và hai dòng nước mt chy dài hơn trên đôi gò má nht nht phn son. Gã cht thy lòng bi ri và ri, như mt phn ứng t nhiên, gã cong ngón tay tr li, gt nhng git nước mt còn nóng hi trên khuôn mt tuy khá mt mi, chán chường nhưng vn còn đy nhng nét kiu dim ca người đàn bà.
Không mt phn ng nơi người đàn bà...Gã vi tay, rút my t giy chùi mt, lau nước mt cho người đàn bà. Gã thy tim mình đp nhanh hơn bình thường rt nhiu và ri, như mt phn ng tht t nhiên ca con người, t thu hng hoang, nht là ca mt phái mnh, đng trước cái mong manh, cái yếu đui đáng thương…Tht nh nhàng, gã hôn pht trên má người đàn bà...  Người đàn bà đã thôi rơi l, hơi khng li trong thoáng giây, nhưng cũng không có phn ng gì có v chng đi vi hành đng va ri ca gã. Gã cm thy khá hi hp và có cm giác như tim mình đang lùng bùng đp lon nhp trong lng ngc. Tri bên ngoài đang mưa, khá nng ht...Gã cht có cm giác mình đang lái xe trên xa l mt chiu, ch còn cách duy nht là phóng ti!
Bng dưng, người đàn bà đưa hai tay lên, ôm cht ly mt gã và hôn tht đm đui trên đôi môi gã. Mt cm giác tht bt ng, sng s nhưng cũng tht đy đam mê cm xúc...Gã suy nghĩ tht nhanh. Hành đng ca người đàn bà như hàm cha mt s gin ly, mt s tr thù gì đó ch có lẽ không phi do sc thu hút, sc quyến rũ ca gã, vì trước đó chng vài giây đng h, hai người, vn là hai k xa l, chưa h biết tên, biết tui, biết xut x ca nhau.
Chiếc xe hơi đang chy trên xa l ca gã, đã không còn ngp ngng, nhp nhm, không còn thăm dò đường đi nước bước na, mà nó được tng ga tht mnh, đ phóng ti trước như mt mũi tên, như mt con h đói chp mi!...
Bng vào nhng kinh nghim ca hai k trưởng thành, h đã đưa nhau ti đnh cao nht ca núi Vu Sơn. H đã cho nhau tn tình, cho nhau c vn ln li và cho nhau chng tiếc gì nhau!...
Mưa bên ngoài vn rơi, có phn còn nng ht hơn trước. Mưa như hòa nhp cùng vi nhp đp ca con tim?... Người đàn bà rướn cao đi ngc đang căng đy cm xúc, cn môi kìm tiếng th. Đôi mt vi hàng mi tht cong và dy, mơ màng nhm li. Đôi tay vươn dài mười đu ngón tay bu cht trong chân tóc gã. Ght xung. Gã cũng thao tác mt cách nhp nhàng, hài hòa vi dòng cm xúc ca người đàn bà.  Hai người đã hòa nhp làm mt, c v cm xúc ln xác thân.

Mưa đã tnh t bao gi, h không hề hay biết. Trong khi gã đang "thu dn chiến trường" người đàn bà đã vut li áo quần, chnh t đng giy. Gã nh mm cười, truyn cho người đàn bà ánh mt cm ơn tht nng m. Thy người đàn bà dm bước ra phía ca, gã nói nhanh:
- Anh...Đ anh đưa em v...
Gã ngước nhìn người đàn bà, người mà trước đây chng tiếng đng h, vi vóc dáng, ngoi hình tri cho như thế, hn nhiên đã làm bt c mt gã đàn ông nào, khi đi din, cũng phi đ cho đu óc mình chìm sâu trong s tưởng tượng, chp chùng trong nhng ước mơ trn tc...gi đã thuc v gã, đã là “người ca gã”!...
Dư v ca tình yêu thân xác như còn lng đng trong v giác gã. Hương ngt ngây da tht, như còn phng pht trong khu giác gã. Đường nét dim tuyt, như còn chn vn n hin trong th giác gã...Bt giác, gã buông tiếng th dài, cht thy bun bun, mt chút bun không tên! Có l, đây chính là cái bun mà người xưa thường nói: “Sau cuc truy hoan, mi sinh vt đu bun” chăng?
Người đàn bà cht ngoái li, ném cho gã cái nhìn tht sâu, buông tiếng ngn gn, khô khan: 
   -  Cám ơn.
Đây chính là tiếng nói, ln đu tiên phát ra t “khoé ming Catherine Zeta Jones” ca người đàn bà mà gã được nghe. Li mt ln na, có mt cái gì, như là mt th  “bonus”, đã dành cho gã qua ging nói tht tròn, tht m ca người đàn bà!
Gã mm cười, trìu mến:
-      Cm ơn em...
Người đàn bà đã quay đi mt cách dt khoát. Gã còn ráng níu kéo:
-      Đ anh đưa em v...Tri sp ti ri...
Nhưng người đàn bà, vn dt khoát tiến bước v phía cu thang máy, đáp gọn lỏn:
-      Không!
Thy thái đ khá cương quyết ca người đàn bà, gã đành chp nhn đ người đàn bà ra đi, quay vào sa son đóng ca, tt đèn trong văn phòng. Hơn na, đu óc gã cũng va cht dy lên mt cm giác ăn năn, mt mc cm ti li, khi “cơn mê” đã vt qua nhanh, b li cho gã mt thc tế ngao ngán ca trách nhim, ca gia đình, ca mt mi cuc sng thế gian...
Bng ánh mt gã, cht chm phi mt mnh giy xé nh, gn dưới chân ghế sofa. Chc là mnh giy rt ra t túi qun jean ca người đàn bà, chiếc qun jean hơi cht mà gã đã phi đánh vt vi nó khá lâu, mt cách vng v, mi cho nó đi ch khác chơi được!
Cm mnh giy lên đc. Nét ch mm mại, nguch ngoc:
“ Vĩnh bit người chng phn bi. Tôi đã chu đng hết ni ri!”
Gã cht thy bàng hoàng. Thì ra, trc giác ca gã v nhng hành đng, toan tính ca người đàn bà lúc  ga xe la qa là không sai!
Gã vi vàng khóa ca văn phòng, phóng nhanh ra cu thang máy. Xung ti đường, gã dáo dác ngó quanh, hy vng là người đàn bà, chưa đi xa lm. Gã bn chn, đi ti đi lui vài bn nhưng vn chng thy bóng dáng người đàn bà đâu...Gã cht thy, lòng bun rười rượi. Ni bun ca s mt mát. Mt chút bâng khuâng, lo ngi cho người đàn bà...
Gã thn th ngồi vào xe. N máy xe, sa son phóng đi. Thy trên kính xe còn đng đy nước mưa, gã đnh kéo cn gt nước mưa, nhưng gã bng khng li vì cht khám phá ra, hình như có du vết ghi li trên kính xe. Gã đnh thn, nghiêng c ráng đc nhng gì ghi li trên màn mng nước mưa, đng trên kính xe. C gng mt hi, gã đã đc ngược được 10 con s. Đúng là s đin thoi cm tay mà người đàn bà đã ghi li cho gã. Gã lm nhm hc thuc lòng mười con s này. Rt may, đa s là nhng con s trùng lp, rt d nh.
Gã tng ga. Chiếc xe chm ti, như mt con h đói, chm ti v mi...Nhưng miếng mi ln này, không phi “dĩa cơm sườn” mà gã đã tn hưởng, mà nó có th biu l ca sự dt khoát, ca ăn năn, ca những phn khích bất ngờ?... Có l, chính gã cũng không hiu rõ được tâm trng mình lúc này?!!

Du Katak  

                                                                         
                                                                                                         Trở lại “Home”
       
Post a Comment