6/19/2011

Paris có gì lạ đâu em (Hình Ảnh)


 
Paris có gì lạ đâu em!
Và TK Âu du
              
 TâmKường, Paris, May 2011

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quận 13, Paris, May 2011

Paris, May 2011

Áo quốc, May 2011

Áo quốc, May 2011

Áo quốc, May 2011

Đức quốc, May 2011

Đức quốc, May 2011

Đức quốc, May 2011

Hòa Lan, May 2011
 


Hòa Lan, May 2011

Hòa Lan, May 2011
 
Hòa Lan, May 2011

Hòa Lan, May 2011
 
Hòa Lan, May 2011
 
Hòa Lan, May 2011
 
Toà Thánh Vatican, Rome
Toà Thánh Vatican, Rome
Toà Thánh Vatican, Rome
Toà Thánh Vatican, Rome
Cổ thành La Mã (Castel Sant' Angelo), Rome
Black Spaghetty đặc sản của Italy
Tôi viết tên em trên gấm trên nhung...
       (Nghệ nhân ở Milo, Italy)

"Một tay dựng lại cơ đồ", Tâm in Pisa, Italy
Lâu đài tình ái của Romeo & Juliette, Milo, Ital


Toà nhà Hồng Thập Tự Quốc Tế, Thụy Sĩ, May 2011


                                                                                          
                                                                                                 Trở lại “Home”


Post a Comment