7/02/2011

Đêm Một Đời (Thơ)Đêm không trăng sao, đêm mt mùng
Đêm em bên anh, đêm ti đ
Đêm trong hoang vu, đêm di kh
Đêm nghe chơi vơi, đêm rã ri
Đêm ta trao nhau, đêm tuyt vi
Đêm em xa anh, Đêm Mt Đi!

CMD                                                                                                                
                                                                                                  Trở lại “Home”
Post a Comment