8/02/2011

Tóc Gió (Thơ)

Chiu đang v vi gió.

Mây chìm lp không gian.
Em gót nh  bơ vơ,
Cây cao rũ đôi hàng.

Ta ng ngàng qua đó.
Mun làm k bàng quan,
Mun tim đng chuyên ch,
Đip khúc bun mênh mang.

Đi đã nhiu bến đ,
Sao tim vn rn ràng?
Em tóc bun theo gió.
Ta lm gia trn gian.

Cht nghe hn trăn tr,
Toan chi b thi gian?
Ta biết dù đã l,
Vn ngóng trông mun màng!

                              CMD

                                                                                                             
                                                                                                      Trở lại “Home”
Post a Comment