10/02/2011

Buồn viễn liên (Thơ)
Nơi này, tri đã sang đông,
Em gi chn y, còn trong nng hè.
Xa nhau, vn dm đi v.
Nh nhau ni y, cn k bên song.
Nng vàng, đui gió Đông phong,
Ta se ni nh, em hong si bun.
Gp nhau trong ni mun phin
Chưa ra đến bến, con thuyn đã trôi.
Gp nhau, nơi gia chng đi,
Trái su đã chín, tình vơi na phn.
Duyên ta hư o, phù vân,
Mênh mang ni nh, cho bun vin liên.

                                                CMD

                                                     
                                                                                       Trở lại “Home”
Post a Comment