10/05/2011

Chén Tương Phùng (Thơ)


                                     Chào Đông, Xuân hé nụ cười.


                                     Đón Xuân tao ngộ, gọi mời chốn đây.


                                     Rưng rưng, huynh cạn chén đầy,


                                     Nửa non thế kỷ, có ngày hôm nay...


                                     Biển kia, dẫu hóa nương dâu,


                                     Nhưng tình huynh đệ, bền lâu chẳng sờn.


                                     Một lời nợ với giang sơn,


                                     Đem phần thân thể, đáp đền quê hương.


                                     Qua rồi, canh bạc máu xương,


                                     Quê nhà vui Tết, tha hương khó bề?


                                     Nâng ly, bạn đón Xuân về,


                                     Ngậm ngùi dấu lệ, ta hoài cố hương!                                                                                CMD


                                                                  

Post a Comment