1/11/2011

Hành Trang (thơ)                  Cuc đi ta chen ln hai tiếng Khóc, Cưi
                  Khóc hay cưi, ngưi cũng đóng np áo quan
                  Ta đi ri, xin tr li c thế gian
                  Hàng trang, ta mang trn ch mt tiếng cưi
                  Xin gi li đi, muôn vn tiếng bi ai...

                           
                  CưngMitDưi

                                                                                            
                                                                      Trở lại “Home”

Post a Comment