3/06/2011

Tạ Tình (Truyện Ngắn)

Trâm cúi xung tht thp, ghé sát gn đ nghe bé Thùy th th bên tai mình. Con bé đang thút thít khóc vì b mt bé khác giành đ chơi. Trâm nh nh v v bé và bng dưng thy lòng mình dâng lên mt th tình cm tht ngt ngào, tht trìu mến vi bé Thùy…
 Trâm làm công vic gi tr thm thoát đã gn ba năm, nhưng tht s bt đu làm cho trung tâm mi này, mi ch đưc hơn mt năm và bt đu chăm sóc cho bé Thùy, tính ra, mi chng na năm nay.
S dĩ mi đưc chng na năm thôi vì trưc đây, Trâm chu trách nhim coi sóc cho đám tr nh hơn Thùy mt tui và ch mi hoán chuyn vai trò vi cô đng nghip k t lúc đó… Cái lúc mà trong Trâm, đã thôi thúc ý mun đưc chăm sóc cho bé Thùy. Trong Trung Tâm, h chia công vic cho mi cô giáo, coi sóc mt lp tui khác nhau. T hai ti 4 tui.
Chng hiu có phi, do mt đng lc nào đó thúc đy, mà t khi nhìn thy hình nh ngưi cha ca bé Thùy, sm chiu, đưa đón bé, Trâm bng thy trong lòng mình cht dâng lên nim xúc đng khá mãnh lit. Hn nhiên, cnh “gà trng nuôi con” trong xã hi ngày nay, chng còn là mt chuyn l. Nhưng c nhìn cái v t tin đy thách thc, hàm cha s chu đng và chp nhn mt cách lnh lùng ca Chương, ca “con gà trng” ca bé Thùy, Trâm li càng mun tò mò, tìm hiu thêm v hoàn cnh ca hai cha con h.
Trâm đã cm nhn ra rng,  có mt si dây vô hình nào đó, nó làm Trâm mun gn gũi bé Thùy hơn, mun đưc chính mình chăm sóc cho bé như mt ngưi m, khi Trâm cht khám phá, có rt nhiu khiếm khuyết, nhiu thiếu sót mt bàn tay ngưi m nơi bé Thùy…
Hình như, Trâm đã có cm tình vi c…hai cha con! Cái hình như này nó mong manh qúa, mơ h qúa và nó cũng tht êm ái, ngt ngào, tht d chu. Phi chăng, nó là cái mong manh tơ tri ca mt th tình yêu?!!!
Đã t lâu, Trâm vn nghĩ, làm công vic gi tr này, ch có tính cách ch thi, trong khi chưa tìm đưc vic đúng theo kh năng chuyên môn ca mình. Nhưng ri, ba năm tri cũng đã trôi qua. Trâm cht khám phá ra rng, mình cũng có khá nhiu năng khiếu trong cái ngh gi tr, hơn thế na, li có phn yêu thích nó! Mi ngày, vi Trâm là mt khám phá mi l trong thế gii tr thơ này!
Trâm cũng biết, ch vì nhng cơ duyên đưa đy, nàng mi phi đm nhn công vic này đ làm, công vic ca mt cô gi tr, mc dù Trâm vn có th tìm mt công vic khác, thích hp vi mình hơn, vì ngành hc đi hc ca Trâm hoàn toàn khác bit vi công vic mình đang làm. Bn bè đng khóa và nhng ngưi thân cn, đu cho rng, Trâm rt thích hp vi nhng ngành như giao dch, tiếp th hoc tiếp tân gì đó. H nói Trâm là ngưi phi dành cho đám đông, vì ngoài tài ăn nói d dàng thu phc cm tình ngưi đi thoi, Trâm còn có mt ngoi hình rt d ni bt trong đám đông. Nói khác đi, dù không h nuôi dưng gic mng tr thành mt din viên màn bc, mt ngưi mu thi trang, Trâm vn luôn luôn có quyn t tin và hãnh din v sc vóc tri phú cho mình…
Trong chuyến hi trình ri b quê hương, Trâm đã phi ngm ngùi vut mt cho c cha ln m, khi mi ch là cô bé tám tui, đu xanh vô ti, không thân thuc. S ra đi ca c hai ngưi trong cùng mt lúc, trong nhng trng hung hết sc đau thương, đã chng th làm đa tr m côi như Trâm đi đến ch tuyt vng, đến hn thù cuc đi, trái li, nó li chính là mt cht men xúc tác, mt đng lc vô hình, giúp cô c gng vươn lên, tr nên t lp nhiu hơn!
 Mt bà bn đng hành vi cha m Trâm đã thương tình nuôi dưng cô t đó…Sau này, do mt s nguyên nhân khách quan,   tính cách xã  hi, Trâm đã dn ra riêng vào nhng năm cui cùng bc đi hc ca ca mình, mc dù ân tình nuôi dưng ca cha m nuôi, vân luôn là mi ưu tư đi vi Trâm


Nhân mt ln Chương gp phi rc ri trong mt tai nn giao thông nh,  đã không th đến đón bé Thùy đúng gi đưc và đã y quyn cho Trâm gi giùm bé Thùy ti nhà mình, đ sau đó Chương đến đón và, hai ngưi đã tht s quen nhau t đó. Mc dù trưc đó, h cũng đã biết nhau, chào hi nhau, nhưng tht s ch là nhng xã giao thông thưng gia ph huynh và cô giáo mà thôi.  Cũng t đó, sau nhng cuc đi thoi, nhng trao đi tương đc, Trâm đã mau chóng tr thành thân thuc hơn, vi c hai cha con bé Thùy. Dn dà, Trâm đã có nhiu cơ hi, tìm hiu thêm v gia đình bé Thùy…  

Hai v chng Chương và Hng,  đến đnh cư ti mt thành ph ln nht nhì ca nưc Úc t nhng ngày cui ca thp niên 80.
Thi kỳ khó khăn gây dng t con s không đã đi qua và h, nhng tưng s tr thành hình nh tiêu biu nht ca mt mái m gia đình vi hai v chng tr đu có công ăn vic làm và hai con (mt trai mt gái, trong đ tui đi hc), nếu không có nhng tai biến bt ng, t đâu p ti cho gia đình h

Đa con trai ln ca h đã b t nn ngay trong sân chơi ca trưng tiu hc nơi cháu đang hc. Tai nn gây ra bi mt gã say rưu lái xe, đã tông qua hàng rào trưng hc, đng trúng đám hc sinh đang chơi trong trưng. Con trai ca Chương và Hng đã t nn, trong khi vài ba hc sinh khác, ch b thương nh.

V chng Chương đã đưc bo him bi thưng mt s tin khá ln. Tuy vy, vic bi thưng này, đã chng th nào hàn gn đưc vết thương lòng ca s mt mát. Hng đã ngh vic cũng vì không chng li ni vi s suy sp v tinh thn qúa trm trng này. Hơn thế na, trong hơn ba năm qua, gia đình h li còn lâm vào mt thm cnh khá đau lòng vì Hng, nhân có sn mt món tin ln,  li bun thương nh con, nên đã t tìm quên trong nhng thú vui đen đ. Thot đu, ch là nhng giây phút tìm quên, nhưng sau đó, Hng đã càng ngày càng lún sâu hơn vào cơn lc đ đen này.

Chương vì nh con, vì thương v đã không th nào cng rn hơn, dt khoát hơn vi v. Khung cnh gia đình đm m ngày nào, đã t t trôi theo nhng đêm dài thc trng thâu canh ca Hng, đ mt đa ngc trn gian ph trùm ly h. Vi Chương, ch còn bé Thùy là cu cánh sau cùng giúp anh đng vng, sng còn đ nuôi con.   Cũng may, nghch cnh đã làm cho Chương càng tr nên kiên cưng hơn. Cũng vì tương lai ca bé Thùy mà Chương đã c gng gt sang mt bên, tt c nhng rc ri phin ly ca cuc đi, đ cm đu vào làm vic kiếm tin, nuôi dy đa con gái duy nht ca mình.

Riêng Hng, vì đã qúa lm vào con đưng đen đ, nên chng còn thiết ngó ngàng gì đến chng con, nhà ca. Thi gian đu, Hng còn vng nhà lúc chng đi làm, con đi hc,  ri t hơn thế na, ti mt lúc, vng nhà qua đêm. Và ri, chuyn gì phi ti, cũng đã ti. Mt ngày n, đi làm v, Chương đã nhn đưc miếng giy nh đ trên đu giưng vi dòng nhn tin tht ngn ngi.

 "Tha li cho em, nhưng tht s, em không mun làm phin anh na!"

Chương đã phi b ăn b ng, xin ngh làm hai tun l đ đi tìm Hng. Tt c nhng nơi, nghĩ là v mình có th trú ng Chương đu xc xo đi tìm. Cui cùng, vn là ni vô vng ln lao, cng vi nhng cm giác va xót xa thương cm,va trách c nng n, dành cho ngưi v tr, tui đi chưa quá ba mươi này…

Tháng ngày lng l trôi qua, Chương đã sống như mt chiếc bóng ca chính mình. Chương cm đu vào công vic làm kiếm sng ca mình, ôm gi chiếc phao duy nht làm l sng cuc đi là bé Thùy.
Cho đến ngày Chương gp Trâm. Nhng tưng, ngoài Hng ra, không mt hình bóng nào có th thay thế ch ca Hng, thế nhưng trên thế gian này, chuyn gì mà chng th xy ra. Phi chăng, chính Trâm là ngưi có đy đ nhng nhân t thích hp nht, làm con tim Chương đã vui tr li?

Dưng như mi s kin đưa đy hai ngưi đến vi nhau đu như có mt bàn tay vô hình sp xếp. Vì, vn biết rng Chương là mt ngưi đàn ông đã có gia đình, vn biết mình ch là mt k đến sau, Trâm vn có nhng ưc ao thm kín, đưc thay thế ch ca Hng, chăm sóc cho Chương và bé Thùy, nht là đã ba năm qua, ngưi  v ca Chương đã t đng ct đt mi liên lc vi cha con bé Thùy. Trâm t nh, vi vài mi tình nho nh đi qua đi mình, thu còn đi hc, hu như đã chng đ li mt du n nào đó trong Trâm. Thế nhưng, khi đng phi : "tng băng ngo ngh" là Chương, Trâm đã b mt sc cun hút tht l kỳ, nó đã len li ngay c trong miếng ăn gic ng ca Trâm.
Không biết có phi đã đưc trưng thành trong mt hoàn cnh khá nghit ngã v mt tinh thn, mà Trâm mang mt cá tính rt đc bit, nó va kiên cưng, va nhn ni vi nhng ý chí st đá, nhưng đng thi, nhng đam mê cũng tht mãnh lit.


Mi quan h tình cm gia hai ngưi, mc dù vn còn trong vòng thm kín, có nghĩa là bé Thùy chưa h hay biết,  đã ngày càng thm đưm, càng chín mùi và c hai đu đã p mt hnh phúc tương lai vĩnh cu bên nhau vì c hai đu cho rng, có l ngưi đu tiên tán thành chuyn này, chính là cái phao cui cùng ca đi Chương, là bé Thùy. Bé Thùy đã cm mến và quyến luyến Trâm như mt ngưi m. Nhân mt ln bé Thùy b st nng, phi đưa vào nhà thương và sau khi bé xut vin, Trâm đã đến tn nhà đ săn sóc cho bé. Đây cũng chính là cơ hi duy nht, dn đến cuc tình "ngàn đi p " gia ph huynh và cô giáo.
Khó có th din t trn vn ni hân hoan tràn b, ni hnh phúc cha chan trong lòng ngưi thiếu n. Và, cũng không ai  có th mưng tưng đưc nhng háo hc rc la trong lòng ngưi đàn ông  đang thi sung mãn ca sinh lc, nht là li phi tri qua nhiu năm tri gi lnh chăn đơn.

Trâm và Chương đã có nhng tháng ngày mt ngt, thiên đưng nht vi nhau. H đến vi nhau như mt h lun, mt điu kin t có và đ. Mc dù đã có vi nhau, đã trao cho nhau, đã tn hiến cho nhau nhưng c hai, chưa bên nào dám m li, nói vi nhau nhng li yêu đương nơi đu môi nào c. Phi chăng, đã có chút mâu thun v luân lý, đo đc nào đó, nó mơ h, thp thoáng, cm lên trong lòng c hai ngưi?

Mi tình "tranh ti tranh sáng", cô giáo ph huynh này đã ngày càng thm thiết. Chính vì s thm thiết này, cũng như tm chân tình c hai đã gi gm cho nhau, h đu có nhng cm nhn như nhau là, ti sao li không th công khai hóa mi tình ca h vì, cho ti gi này, mc dù chưa chính thc ly d vi v nhưng Chương vn thy không có lý do gì đ mãi hoài, ôm lòng ch đi mt bóng chim tăm cá. Nht là bóng chim đó đã tht s nht nhòa bi s hin din ca…cô giáo bé Thùy. Ngưi xưa đã tng nói, ch có ngưi đàn bà mi có th xoá nhòa hình bóng mt ngưi đàn bà khác trong tim ngưi đàn ông mà thôi!...

Thế nhưng, cuc đi vn luôn n hin nhng tr trêu, trc tr mà ta không th lưng trưc đưc. Chiu nay, đang trong gi làm vic, Chương nhn đưc cú đin thoi t phương xa. Nhìn s đin thoi, thy l và nht là s ca tiu bang khác, Chương hơi ngn ngi, không tr li. Nhưng khi ngưi gi, kiên nhn gi li ti ln th ba, Chương đành u oi bc máy. Đu giây bên kia, mt ging ph n, nói tiếng Anh, rt t tn nhưng ngn gn:
- Hello...Thưa có phi ông Trn? Chương Trn không ?
Chương hơi git mình, ngp ngng tr li:
- Vâng...Tôi là Chương đây...Thưa, tôi có th giúp bà đưc gì không? 
- Tôi là Jessica, n y tá phòng Cp Cu, Bnh Vin QE II ti Brisbane. V ông, cô Hng đang trong tình trng rt nguy kch đến tính mng. Hng rt mong được gp ông.

Chương vi vã cm ơn ngưi bên kia đu giây, xong ngi phch xung ghế...
Mt cm giác bàng hoàng, tê cng ln ngn ngơ lo s. Ngưi Hun Luyn Viên Th Dc, lúc nào cũng đy t tin và trm tĩnh như Chương, bng thy ht hng, rã ri. Chương như không còn đng vng đưc trên hai đu gi ca mình. Đôi mt tht thn, ngó lên trn nhà...
Sau khonh khc trn tĩnh li, Chương đến trình bày vi ông ch phòng tp và tc tc lái xe đi đón bé Thùy. Ti vưn tr, Chương vi vàng xin phép cô thư ký cho bé Thùy v sm đ đi thăm m. Trâm còn đi ăn trưa ngoài, nên Chương ch có th nh cô thư ký nhn tin li vi Trâm là anh phi cp tc dn bé Thùy đi thăm m bnh vin.
Hai cha con ngi trên máy bay ri, Chương mi cht nghĩ, sao hi nãy, trưc khi lên máy bay, Chương không chu gi cho Trâm mt tiếng? Nhưng Chương li b qua ngay ý nghĩ đó vì biết đâu, không gp Trâm ln này li chính là mt đnh mnh mà Thưng Đế đã dành cho hai ngưi? Chương không mun gieo ni tht vng mt cách qúa đt ngt cho Trâm. Nghĩ ti đây, Chương li cht thy nhói trong tim, thy xót xa thương tưng đến Trâm nhiu hơn! Chương gc đu trên mái tóc con gái, lòng hoang mang vô t.
“Trâm ơi, gi này em đang làm gì? Anh có th mưng tưng ra đưc s ng ngàng, ht hng trên khuôn mt xinh đp ca em khi hay tin này..."
Ch
ương lm nhm trong đu, như mt con thú b thương đang rên xiết, không biết ri s phn mình s đi v đâu...
"Hng ơi, anh tht lòng vn còn thương và ti nghip em nhiu lm...Nhưng anh cũng trách em vô hn...Chính em đã thng tay phá nát hnh phúc ca chúng mình... Anh đã mi mòn trông đi em, mong em tr li vi anh, vi con tng ngày...Nhưng Hng ơi, sao gi này, mi có tin em...Tht là l làng, là dang d đi nhau!

Cô y tá hưng dn hai cha con bé Thùy ti giưng bnh nhân. Hình nh đu tiên, đp vào mt Chương, chính là tm thân nh bé, còm cõi, tưng như chìm sâu trong tm nm giưng bnh vin ca Hng. Riêng vi gương mt Hng thì hu như c hai cha con đu không th nhn ra vì nó tiu ty và xơ xác ngoài sc tưng tưng ca Chương. Mi ba năm rưi trôi qua, mà thi gian khc nghit, đã đóng du tàn phai ca hai mươi niên k trên dung nhan ngưi đàn bà bt hnh. Hng nm đó, đôi mt nhm nghin, đang thiêm thiếp ng hay đang trong cơn mê hành xác ca bnh tt? Chương không th đoán đưc, nhưng nếu nếp áo trên ngc Hng không php phng theo nhp th, ngưi ta có th nói ngay đây ch là mt cái xác chết.
Nhà thương cho biết, Hng nhp vin đã ba ngày nay và Hng đã b nhim mt loi siêu vi khun mà cho ti gi này, các Bác Sĩ ca nhà thương cũng chưa th đnh bnh mt cách chính xác đưc.
Đã hai ngày trôi qua, c hai cha con Chương đã phi sng trong mt tình trng căng thng tt cùng ca tinh thn. Hng trong tình trng hôn mê nhiu hơn là tnh táo. Khi tnh, Hng cũng đã nhn ra hai cha con và ch a đôi dòng l, ming thu thào trao đi vài câu tht ngn ngi.
Nhng lúc Hng thiếp đi, Chương đ con chơi nơi phòng sinh hot ca nhà thương và mt mình ngi ngm Hng ng, đu óc suy nghĩ miên man...
Liu Hng có qua đưc cơn thp t nht sinh này không? Phép l  nào, có th hàn gn đưc vết thương lòng nơi Chương? Mu nhim nào, có th tr li cho h nhng tháng ngày hnh phúc năm xưa, tr li dung nhan dim tuyt nơi Hng?


Nhưng nếu Thưng Đế chp nhn tt c nhng li nguyn cu trên đây ca Chương thì anh s gii quyết thế nào v Trâm? Tuy Trâm là k đến sau, nhưng Trâm đã cho Chương tt c nhng gì không có Hng. Hng, tuy đã mt ln chiếm trn trái tim ca Chương, nhưng hơn ba năm qua, ch còn là mt cái bóng m nht trong Chương, đôi khi còn là mt ni hn nơi anh! Trong khi đó, Trâm, ít ra trong hin ti, đã là phân na đi anh!

Chương ln tay kéo hc t cnh giưng bnh, lôi ra chiếc bch nylon cũ k, trong đó đng m hành trang cui đi ca Hng mà cô y tá đã trao li cho anh lúc mi ti. Nó ch gm mt đôi giy cao gót đã sn da, mt chiếc bóp da nhái hàng hiu nho nh. Trong bóp ch còn mt t giy 20 đô la xếp góc, đã nhu nát, mt bng lái xe và mt tm nh. Đây chính là tm nh chp đy đ bn ngưi gia đình Chương. Tm nh đưc chp ch vài tháng, trưc ngày đa con trai Chương và Hng vĩnh vin ra đi. Có l Hng vn còn nung nu ý chí, có ngày "tr mình", làm li cuc đi bên nhng ngưi thân yêu ca mình?
Chương bng thy cay cay trong khoé mt. Lòng Chương cht chùng xung như mt si dây đàn va đt, nm rã ri trên mt phím.
Có phi từ nay, trong cuc chy đua, bưc vào ngưng ca trái tim Chương, ca Hng và Trâm, Hng đã chp nhn b cuc ngay t lúc đu? Hng bt đng, nm đó như mt  xác chết, không th khi đng, chng nuôi mng tranh giành. Trong khi Trâm đã sn sàng, thế thưng phong. Trâm đã lao vào cuc đi Chương như mt th vũ khí li hi nht, đã làm nh máu trái tim Chương! Đó là tui thanh xuân tràn sc sng ca Trâm. Là đi ngc mênh mông, mi gi đy quyến rũ, là nhng đưng cong rc cháy đam mê. Là nhng ngt ngào, trìu mến yêu thương dành cho c hai cha con Chương.Ngày th ba ca hai cha con trong bnh vin. Bui sáng, sau khi đưc truyn xong chai nưc bin, Hng đã khá tnh táo. Tuy nhiên, theo cô y tá, đây là s tnh táo khá bt thưng, khác l k t khi Hng nhp vin. Chương cũng nghĩ như vy, có th là mt ánh la le lói cht bùng lên, trưc khi pht tt…

Chương đt tay con gái trong tay Hng, nh nhàng vut tóc v. Hng ngưc mt nhìn chng, ánh mt khá linh đng. Trong thoáng giây ngn ngi, Chương cht tìm li đưc ánh mt y, ánh mt đã hơn mt ln làm xao xuyến hn anh.
Hng nói rt nh, nhng câu nói khá quen thuc ca mt thu xa xưa nào đó:
-      Anh khe không?
…Em xin li anh…
…Con m d thương qúa…
           …B cho con ăn gì? Ngày xa con…con chưa biết nói…
Hng đã nghn li và nhng dòng nưc mt cht lăn dài xung gi. Chương ch gt đu thay câu tr li, vì c anh cũng đã nghn li. Bé Thùy đnh th th vi m đôi câu, nhưng Chương ra du cho con đng làm phin m vì đôi mt Hng đã khép h mt cách mt mi.
Thy Hng hơi thiêm thiếp ng, Chương nhè nh g tay con trong tay v, ngi xung ghế cnh giưng. Đu óc Chương chìm sâu trong nhng suy nghĩ miên man, khúc mc. Biết tính v mình, hay ghen bóng gió và chc chn rng, Chương không th du v v chuyn ca Trâm, vì có bé Thùy đó, thế nào bé cũng khoe vi m v cô giáo Trâm. Hơn na, vi tình trng sc khe ca Hng lúc này, mi xúc đng tâm lý đu không có li cho Hng…
Chương chưa th tìm ra mt gii pháp n tha nào đ cu nguy cho mình, đ yên lòng v thì Hng đã kh git mình tnh gic.
Ln này, ánh mt ca Hng tr nên tinh anh mt cách l thưng. Có phi, trong thoáng chc va qua, Hng đã bưc qua ln ranh ca s sng và cái  chết, nhưng sc nh ra là mình chưa kp nói nhng li cui vi ngưi thân, nên vi quay v đ trăn tri?…

Hng nhìn thng vào mt chng, ánh mt sc bén như ngày nào hai ngưi còn bên nhau, mi ln mun nói mt chuyn quan trng vi chng. T đ quen nhau, Chương đã đt tên cho ánh mt này là ánh mt ca ngưi th săn, nhìn con thú săn. Ngưi th săn chưa giương cung lên nhưng con thú đã co rúm li ri. Chương cũng thế, chưa bao gi có th nói di v, khi chm phi ánh mt này!
Hng nói nh, nhưng li nói rt rõ ràng, t tn:
-      Anh…em…em có li v